دکتر محمد رضا عباسی

فوق تخصص گوارش و کبد

محمدرضا عباسی متولد سال 54 می باشد. در سال 1373 به دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد شده است و تحصیل کرده است .وی دوره تخصص داخلی اش را در دانشگاه تهران گذرانده و به مدت سه سال با دانشگاه علوم پزشکی لرستان همکاری داشته است. او دوره فوق تخصص گوارش و کبد بالغین را در دانشگاه شهید بهشتی گذارنده و موفق به دریافت بورد فوق تخصص گوارش و کبد شده است . و همچنین به مدت سه سال با دانشگاه علوم پزشکی قم همکاری داشته است . هم اکنون وی به عنوان فوق تخصص گوارش و کبد در تهران در بیمارستان خاتم الانبیا مشغول فعالیت است و همچنین در مطب خود مشغول به طبابت است

سوابق تحصیلی:
ورودی سال 73 در دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصص داخلی از دانشگاه تهران
بورد فوق تخصص گوارش و کبد بالغین از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا عباسی متخصص گوارش و کبد